ยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองอุดรธานี

17 ก.ย.

เมืองแห่งรอยยิ้ม

น้ำตกจากสันภูพาน อุดรแห่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิด

แดนเนรมิตหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอม อุดรซันไฌน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายคมสัน  เอกชัย

Advertisements